Tänk blått

Vad har Okinawa i Japan gemensamt med Sardinien, Icaria i Grekland, Nicoya i Costa Rica och Loma Linda, Kalifornien? Alla är blå zoner, områden där invånarna lever märkbart längre. Att man blir hundra år eller mer är inte ovanligt. Mycket av förklaringen tror man finns i maten.

Om foodoki

Copyright Foodoki, Nybrokajen 3 A Stockholm, info@foodoki.se, 08-41 00 08 09